Tiga Golongan Manusia Pada Hari Kiamat 1.Golongan Orang yang Beriman Paling dahulu adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah 2.Golongan Kanan alangkah mulianya golongan ini 3.Golongan Kiri alangkah sengsaranya golongan ini! QS:Al-Waqi'ah

Minggu, 07 Agustus 2016

MP3 HOLY QURAN dan TERJEMAHAN INDONESIA

  Holy QURAN
MP3 QURAN INDONESIAN TRANSLATE
30. Ar-Rum
31. Luqman
89. Al-Fajr
61. As-Saf
34. Saba'
92. Al-Layl
35. Fatir
36. Ya-Sin
95. At-Tin
38. Sad
67. Al-Mulk
10. Yunus
97. Al-Qadr
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra`d
71. Nuh
72. Al-Jinn
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
103. Al-`Asr
18. Al-Kahf
105. Al-Fil
19. Maryam
48. Al-Fath
106. Quraysh
20. Taha
107. Al-Ma`un
50. Qaf
22. Al-Haj
80. Abasa
52. At-Tur
110. An-Nasr
24. An-Nur
53. An-Najm
111. Al-Lahab
113. Al-Falaq
27. An-Naml
114. An-Nas


Rabu, 22 Juni 2016

KITAB TIADA KERAGUAN

Al-Quran Kitab Tiada Keraguan
1. Petunjuk bagi Orang Muttaqin
QS: Al-Baqarah 2/2, 3, 4, 5. Link: 8/2, 32/15, 19/58, 17/107, 39/23,

2. Petunjuk dan rahmat bagi Orang Muhsinin
QS: Lukman 31/2, 3, 4, 5.

3. Peringatan bagi orang yang belum datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan
QS: As-Sajdah 32/2, 3. Link: 41/3, 6/114, 10/94, 10/95

4. Petunjuk bagi manusia 
QS: A-Baqarah 2/185
 

Orang Muttaqin
-Percaya kepada yang ghoib, 
-mendirikan Sholat, 
-menafkahkan rizqi yang telah diberikan kepadanya,
-percaya kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang
 diturunkan sebelum Muhammad,
-serta percaya percaya kepada hari akhir
Itulah orang-orang yang tetap diberi petunjuk dan itulah orang-orang yang beruntung

Orang Muhsinin
-Mendirikan Sholat,
-Menunaikan zakat dan 
-percaya kepada hari akhir
Itulah orang-orang yang tetap diberi petunjuk dan itulah orang-orang yang beruntung
 

Jumat, 25 Maret 2016

ASMA'UL HUSNA


1. Sebagai wahana yang tepat buat berdoa kepada Allah, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran berikut ini.
“Dan Allah memiliki asmaul husna (nama-nama nan terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang nan menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa nan telah mereka kerjakan.” (QS. 7/180)
2. Menjadikan hidup lebih tenang, tentram, dan bahagia, sebagaimana termaktub dalam ayat berikut ini.
"(Yaitu) orang-orang nan beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram." (QS. 13/28)

Nama-nama baik bagi Allah SWT
1

2
3
AR ROHIIMU Yang Maha Penyayang
4
AL MALIKU Yang Maha Menguasai semua makhluk-Nya
5
AL QUDDUUSU Yang maha Suci dari segala Sifat, 2/87
6
AS SALAAMU Yang Maha Menjamin keselamatan seluruh alam semesta
7
AL MUKMINU Yang maha mengamankan kepada semua makhluk-Nya
8
AL MUHAIMINU Yang Maha memelihara semua makhluk-Nya
9
AL ‘AZIIZU Yang maha Perkasa, 64/18, 85/8, 67/2, 62/1,3 61/1, 60/5, 59/24,1
10
AL JABBAARU Yang Maa Memaksa, Allah dapat memakskan kehendakn-Nya terhadap semua makhluk-Nya
11
AL MUTAKABBIRU Yang Maha sombong
12
AL KHOOLIQU Yang Maha Pencipta
13
AL BAARI-U Yang maha merencanakan, mengadakan
14
AL MUSHOWWIRU Yang maha membentuk
15
AL GHOFFARU Yang maha member ampun
16
AL QOHHAARU Yang maha memaksa
17
AL WAHHAABU Yang maha memberi
AR ROZZAAQU Yang maha member rizki
19
AL FATTAAHU Yang maha membuka
20
AL ‘ALIIMU Yang maha mengetahui
21
AL QOOBIDHU Yang maha menggenggam rizqi
22
AL BAASITHU Yang maha melapangkan rizqi
23
AL KHOOFIDHU Yang maha menurunkan derjat
24
AR ROOFI’U Yang maha meninggikan derajat
25
AL MU’IZZU Yang maha memuliakan
26
AL MUDZILLU Yang maha menghinakan
27
AS SAMII’U Yang maha mendengar
28
AL BASHIIRU Yang maha melihat
29
AL HAKAMU Yang maha menerapkan hukum
30
AL ‘AD-LU Yang maha adil
31
AL LATHIFU Yang maha lemah lembut
32
AL KHOBIIRU Yang maha waspada
33
AL HALIIMU Yang maha penyantun
34
AL ‘ADLIIMU Yang maha agung
35
AL GHOFUURU Yang maha pengampun
36
ASY SYAKUURU Yang maha berterima kasih
37
AL ‘ALIYYU Yang maha tinggi
38
AL KABIIRU Yang maha besar
39
AL HAFIIDLU Yang maha melindungi
40
AL MUQIITU Yang menyediakan makanan
41
AL HASIIBU Yang maha mencukupi
42
AL JALIILU Yang maha sempurna
43
AL KARIIMU Yang maha mulia
44
AR ROQIIBU Yangb maha mengawasi
45
AL MUJIIBU Yang maha mengabulkan
46
AL WAASI’U Yang maha luas
47
AL HAKIIMU Yang maha bijaksana
48
AL WUUDU Yang maha mengasihi
49
AL MAJIIDU Yang maha mulia
50
AL BAA’ITSU Yang maha membangkitkan
51
ASY SYAHIIDU Yang maha menyakasikan
52
AL HAQQU Yang maha benar
53
AL WAKIILU Yang maha memelihara
54
AL QOWIYYU Yang maha kuat
55
AL MATIINU Yang maha kokoh
56
AL WALIYYU Yang maha menolong
57
AL HAMIIDU Yang maha terpuji
58
AL MUHSHIY Yang Maha memperhitungkan
59
AL MUBDI-U Yang maha memulai
60
AL MU’IIDU Yang maha mengembalikan
61
AL MUHYIY Yang member kehidupan
62
AL MUMIITU Yang maha mematikan
63
AL HAYYU Yang maha hidup
64
AL QUYYUUMU Yang maha berdiri sendiri
65
AL WAAJIDU Yang maha menemukan
66
AL MAAJIDU Yang maha mulia
67
AL WAAHIDU Yang maha Esa
68
ASH SHOMADU Yang maha menjadi tempat bergantung
69
AL QOODIRU Yang maha kuasa
70
AL MUQTADIRU Yang maha memegang kekuasaan
71
AL MUQODDIMU Yang maha mendahului
72
AL MU-AKHKHIRU Yang maha mengakhirkan
73
AL AWWALU Yang maha awal
74
AL AAKHIRU Yang maha akhir
75
ADL DLOOHIRU Yang maha nyata
76
AL BAATHINU Yang maha batin/ghaib
77
AL WAALIY Yang maha menguasai
78
AL MUTA’AALIY Yang maha tinggi
79
AL BARRU Yang maha berbuat baik
80
AT TAWWABU Yang maha menerima taubat
81
AL MUNTAQIMU Yang maha menyiksa
82
AL AFUWWU Yang maha memaafkan
83
AR RO-UUFU Yang maha belas kasihan
84
AL MAALIKUL MULKI Yang maha menguasai semua kerajaan
85
DZUL JALAALI WAL IKROOM Yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan
86
AL MUQSITHU Yang maha adil
87
AL JAAMI’U Yang maha mengumpulkan
88
AL GHONIYYU Yan maha kaya
89
AL MUGHNIY Yang maha member kekayaan
90
AL MAANI’U Yang maha mencegah
91
ADH DHOORRU Yang maha merusak
92
AN NAAFI’U Yang maha memberi manfaat
93
AN NUURU Yang maha bercahaya
94
AL HAADII Yang maha memberi petunjuk
95
AL BADII’U Yang maha pencipta
96
AL BAAQII Yang maha kekal
97
AL WAARITSU Yang maha mewarisi
98
AR ROSYIIDU Yang maha pandai
99
ASH SHOBUURU Yang maha penyabar